41. EMAJÕE MARATON

JUHEND 2023


Emajõe Maraton on suve viimane paadimaraton, mis on suunatud kõigile veespordihuvilistele alates tegevsportlastest kuni harrastajateni. Maratoni juhendiga kehtestab korraldustoimkond, reeglid, mis on sellel üritusel osalejatele, saatjatele, treeneritele ja esindajatele kohustuslikud.

Emajõe maraton toimub laupäeval, 26. augustil 2023.

Põhidistantsi start antakse Võrtsjärve suudmest (kohanimega Jõesuus). Distants kulgeb mööda Emajõge Tartuni, Sõudmise ja Aerutamise klubi “Tartu” paadisillani (Ranna tee 3, Tartu).


 1. DISTANTSID:
  1. Põhidistants 56 km - ühisstart Jõesuus kell 10:00
  2. Poolmaraton 37 km - ühisstart Rekul kell 12:00
  3. Minimaraton 18 km – ühisstart Kärevere silla all kell 14:00
  4. Kontrollaeg põhidistantsi läbimiseks 9 tundi, poolmaratoni läbimiseks 7 tundi, minimaratoni läbimiseks 5 tundi. Finiš avatud kuni 19:00.
  5. Sõltuvalt osalejate arvust jätab korraldaja endale õiguse stardikorraldust muuta (lainestart vms).


 1. REGISTREERIMINE
  1. Registreerimine toimub veebiaadressil https://www.emajoemaraton.ee/registreeru
  2. Registreerida saab kuni 20.08.2023 kell 23:59 stardimaksu tasumise alusel.
  3. Registreerimine 26.08.2023 stardis kohapeal vaid vabade kohtade olemasolul sularaha arvelduse alusel vastavalt korraldaja jõudlusele.
  4. Kohapeal registreerimisel ei saa korraldaja tagada kõigi soovijate üheaegset teenindust, eelisjärjekorras teenindatakse eelregistreerunud osalejaid neile stardinumbrite väljastamisel, mistõttu võib kohapeal registreerija starti jõudmine hilineda.  


 1. PAADIKLASSID Emajõe Maratonil

1

K1 M

Mehed

Ühesed igat tüüpi süstad

2

K1 W

Naised


3

K2 M

Mehed

Kahesed igat tüüpi süstad

4

K2 W

Naised


5

K2 MIX

Segapaar


6

C1 M

Mehed

Ühesed igat tüüpi kanuud

7

C1 W

Naised


8

C2 M

Mehed

Kahesed igat tüüpi kanuud

9

C2 W

Naised


10

C2 MIX

Segapaar


11

SUP M

Mehed

Igat tüüpi aerulauad

12

SUP W

Naised


13

MEGASUP

Sega

Kuni 8-kohalised aerulauad

14

1x M

Mehed

Ühesed igat tüüpi sõudepaadid

15

1x W

Naised


16

2x M

Mehed

Kahesed igat tüüpi sõudepaadid

17

2x W

Naised


18

2x MIX

Segapaar


19

2-

Üldarvestus

Üksikaerulised akadeemilised kahepaadid

20

4x M

Mehed

Neljased igat tüüpi sõudepaadid

21

4x W

Naised


22

4x MIX

Segapaar


23

4-

Üldarvestus

Üksikaerulised akadeemilised neljapaadid

24

8+

Üldarvestus

Akadeemilised kaheksapaadid

25

Kirkkovene

Üldarvestus

14 + 1 kohaline kirikupaat

26

WTB

Üldarvestus

Igat tüüpi vesijalgrattad

27

RAFT

Üldarvestus

Igat tüüpi kummipaadid

28

UNK

Üldarvestus

Omavalmistatud või tundmatu paat


 1. OSAVÕTUTASUD


Registreerimine kuni 30. juunini 2023 KÕIK DISTANTSID:

Täiskasvanud

30.00 €

võistleja kohta

Noored

20.00 €

võistleja kohta

Registreerimine 1. juulist kuni 31. juulini 2023 KÕIK DISTANTSID:

Täiskasvanud

40.00 €

võistleja kohta

Noored

25.00 €

võistleja kohta


Registreerimine 1. augustist kuni 20. augustini 2023 KÕIK DISTANTSID:

Täiskasvanud

50.00 €

võistleja kohta

Noored

25.00 €

võistleja kohta

Registreerimine 26. augustil 2023 kohapeal 60 min enne starti vaid sularahaga tasumisel:

Täiskasvanud

60.00 €

võistleja kohta

Noored

35.00 €

võistleja kohta


 1. ARVELDAMINE

    Veebi teel on võimalik registreeruda ja tasuda kuni 20. augustini registreerumise lehelt.
    Maratonipäeval on võimalik registreeruda vabade kohtade olemasolul kohapeal tasudes sularahas.

 1. STARDIPAIKADE TÖÖKORRALDUS
  1. Põhidistantsi stardis Jõesuus väljastatakse stardimaterjale 17.09.2022 alates kella 09:00. Kohapealne registreerimine lõpetatakse 10 min enne starti kell 09:50.
  2. Poolmaratoni stardis Rekul väljastatakse stardimaterjale 17.09.2022 alates kella 11:00. Kohapealne registreerimine lõpetatakse 10 min enne starti kell 11:50.
  3. Minimaratoni stardis Kärevere silla juures väljastatakse stardimaterjale 17.09.2022 alates kella 13.00. Kohapealne registreerimine lõpetatakse 10 min enne starti kell 13:50.  
  4. Kõik stardid antakse ühisstardina käskluse alusel eelpool nimetatud kellaajal täpsusega kuni +3 min. Korraldaja ei oota hilinejaid ja annab stardikäskluse ka siis kui mõni võistlev paatkond on alles kaldal.
  5. Vastavalt osavõtjate arvule võib korraldaja põhidistantsi startijaid stardigruppidesse jagada. Sellest teavitatakse osalejaid vahetult enne võistluse algust kohapeal.
  6. Peale starti suletakse vastava distantsi võistluskeskus, see kolitakse ringi järgmise stardipaiga või finiši juurde.
  7. Korraldajad ei vastuta stardipaikadesse unustatud varustuse, sõidukite, haagiste eest. Ootame osalejatelt mõistvat suhtumist ja palume parkida oma sõiduk arvestades teiste liiklemisvajadusi (mitte teisi kinni parkides).
  8. Korraldaja poolt on tagatud võistlejate isiklike asjade transport stardist finišisse, kui need on korrektselt pakitud ja varustatud võistleja nime ja paatkonna numbriga.


 1. RADA
  1. LEGEND

Koht

Kaugus stardist

Finišisse

Etapi pikkus

Jõesuu

0 km

56 km

0 km

Pedja j. suue

7 km

49 km

7 km

Palupõhja küla

11 km

45 km

4 km

Reku (Poriküla) Poolmaratoni start

19 km

37 km

8 km

Elva j. (Ulila j.)

30 km

26 km

11 km

Karisti oja (Laeva j)

34 km

23 km

4 km

Kärevere sild Minimaratoni start

38 km

18 km

4 km

Kanal 1 (hoia paremale)

40 km

16 km

2 km

Kanal 2 (hoia paremale)

44 km

12 km

4 km

Kõrgepinge liinid

48 km

8 km

4 km

Raudteesild

49,5 km

6,5 km

1,5 km

Kalevi Veemoto klubi (Jahtklubi)

53,5 km

2,5 km

4 km

SAK Tartu paadisild

kõikide distantside Finiš

56 km

0 km

2,5 km


 1. REEGLID
  1. Tulemuse saamiseks peab paatkond kogu maratoni vältel kandma nähtaval kohal väljastatud stardinumbrit. Paadile kleebitakse number vööri vasakpoolsele küljele.
  2. Osaleda võivad kõik inimjõul liikuvad ujuvvahendid, millistel on tagatud ujuvus võimaliku ümbermineku korral. Ümberminemise korral peab osaleja olema suuteline end ise abistama, sh päästa ka varustust.
  3. Maratoni põhidistantsi arvestust peetakse eelpool p.3. nimetatud paadiklassidele.
  4. Põhidistantsil võivad osaleda kõik vähemalt 18 aasta vanused sõudmis- ja aerutamishuvilised ning veematkajad, kes on piisavalt treenitud distantsi läbimiseks kontrollaja jooksul. Alla 18-aastased võivad põhidistantsil osaleda ainult samas paadis koos nende eest vastutava täisealise võistlejaga.
  5. Alla 18-aastaste noorsportlaste puhul on kohustuslik lapsevanema ja/või treeneri kirjalik kinnitus, et võistleja on võimeline maratoni distantsi läbima (suudab läbida distantsi etteantud aja jooksul) ja oskab end iseseisvalt abistada ümberminemise korral.
  6. Päästevestid on kohustuslikud kõigil, välja arvatud igapäevaselt veespordiga tegelevatel võistlussportlastel (sõudjad ja aerutajad), kelle treener või esindaja on esitanud korraldajale allkirjastatud kinnituse ujumise oskuse kohta ja korraldaja on selle fikseerinud.
  7. Korraldaja poolt on abi tagatud telefoni teel (+372 *******) saabunud info alusel. Info peab sisaldama õnnetuse asukohta eelpool toodud legendi alusel ja õnnetuses osalenud paatkonna numbrit.
  8. Korraldaja ei vastuta paatide kokkupõrkel või ümberminekul nende või muu varustuse uppumise või purunemise eest.
  9. Tahtlik prahi loodusesse jätmine toob kaasa võistlustelt kõrvaldamise.
  10. 8.10.Distants tuleb läbida omal jõul ja starditud paate või paatkondi muutmata. Rajal on lubatud puhkepausi eesmärgil paadist väljuda. See tegevus on harrastajatele soovituslik.

 

 1. TULEMUSED JA AUTASUD
  1. Finišis fikseeritakse kõikide osalejate aeg korraldaja poolt.
  2. Kõik finišeerujad saavad Emajõe Maratoni osavõtja MEDALI.
  3. Lõpetanud paatkondade tulemused on leitavad võsitluse ajal ning  kohe peale finišeerimist internetis aadressil: www.live.aerulaud.ee
  4. Korraldaja poolt on finišis kõigile maratoni lõpetanutele soe söök.
  5. Protestid lahendab korraldaja eeldusel, et need on esitatud korraldajale kirjalikult koos tõendusmaterjaliga (video, foto jne) ja tagatisrahaga. Tagatisraha suuruseks on vastava distantsi minimaalne osalustasu. Protestid lahendatakse võistluspäeva jooksul.


 1. ÜLDINE INFO
  1. Registreerimisega Emajõe Maratonile annab osavõtja nõusoleku kasutada endast ürituse ajal tehtud fotosid ja filmimaterjali ürituse propageerimiseks.
  2. Osavõtust loobumisel ei kuulu osavõtutasu tagastamisele.
  3. Kõik osavõtjate lähetamisega, sh paatide transpordiga seotud kulud, kannab osavõtja ise.
  4. Korraldaja ei kanna materiaalset vastutust võistluse käigus kadunud või purunenud esemete eest


Kõik juhendis määratlemata teemad, sh Emajõe Maratoni käigus tõusetuvad küsimused ja protestid, lahendab korraldaja vastavalt heale sportlikule tavale.